Yüklenici Firmanın İhale Makamı Ve Alt Yüklenici İle Düzenlediği Sözleşmenin Damga Vergisi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yüklenici Firmanın İhale Makamı Ve Alt Yüklenici İle Düzenlediği Sözleşmenin Damga Vergisi Hk. 

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı :B.07.4.DEF.0.40.10.00-009-13                                                         13/08/2012

Konu : Yüklenici firmanın ihale makamı ve alt yüklenici

ile düzenlediği sözleşmenin damga vergisi hk.

…………………………..

İlgi :   ……………….özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, yüklenici firma tarafından ihalesi üstlenilen işe ilişkin olarak sözleşme düzenlendiği ve damga vergisinin ödendiği, bu defa alt yüklenici olarak şirketiniz ile yüklenici firma arasında söz konusu işin belli bir tutarının yapılmasına ilişkin olarak ayrıca sözleşme düzenleneceği belirtilerek bu sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin damga vergisine tabi tutulacağı hükümlerine yer verilmiştir. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, yüklenici firmanın ihale makamı ve alt yüklenici ile düzenlediği sözleşme damga vergisine tabi iki ayrı kağıt olup, herbirinin ayrı ayrı ihtiva ettiği tutar üzerinden Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

…………Defterdar

Özelge:Yüklenici Firmanın İhale Makamı Ve Alt Yüklenici İle Düzenlediği Sözleşmenin Damga Vergisi Hk.

13.08.2012

B.07.4.DEF.0.40.10.00-009-13

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yüklenici Firmanın İhale Makamı Ve Alt Yüklenici İle Düzenlediği Sözleşmenin Damga Vergisi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu