Burun Damlasının İthalinde Uygulanması Gereken Kdv Oranı

Burun Damlasının İthalinde Uygulanması Gereken Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Burun Damlasının İthalinde Uygulanması Gereken Kdv Oranı 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-010.01-279

18/02/2015

Konu

:

Burun damlasının ithalinde uygulanması gereken KDV oranı

İlgide kayıtlı yazınızda, tek kullanımlık dozlar halinde üretilen ve ticari hayatta burun damlası olarak bilinen ürünün ithal edileceği, ürün içeriğinin 0,9 sodyum klorür (tuz) ve sudan ibaret olduğu, katkı veya koruyucu madde içermediği belirtilerek, söz konusu burun damlasının tesliminde uygulanan KDV oranı hakkında Başkanlığımızdan bilgi talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, katma değer vergisi oranlarını belirleme ve bu oranlarda değişiklik yapılması Bakanlar Kurulunun yetkisinde bulunmakta olup, bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli (II) sayılı listenin ”B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 18 inci sırasında ”Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler” ibaresi yer almaktadır.

Ayrıca, söz konusu ürün ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığından alınan yazıda, söz konusu ürünlerin 06/10/2012 tarihine kadar beşeri tıbbi ürün olarak işlem gördüğü belirtilmektedir.

Bu itibarla, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin yürürlük tarihi olan 31/12/2007 tarihi itibariyle Kararnameye ekli (II) sayılı listenin (B/18) sırası kapsamında olan söz konusu ürünün, ithal ve teslimi 31/12/2007 tarihinden itibaren % 8 oranında KDV’ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Burun Damlasının İthalinde Uygulanması Gereken Kdv Oranı

18.02.2015

39044742-010.01-279

Top
Menu