Elyaf Ve Atık Sünger Alımında Ve Kırpık Sünger, Yün Ve Elyaf Doldurularak Yapılan Yastık Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Elyaf Ve Atık Sünger Alımında Ve Kırpık Sünger, Yün Ve Elyaf Doldurularak Yapılan Yastık Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Elyaf Ve Atık Sünger Alımında Ve Kırpık Sünger, Yün Ve Elyaf Doldurularak Yapılan Yastık Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-966-103

12/07/2012

Konu

:

Elyaf ve atık sünger alımında ve kırpık sünger, yün ve elyaf doldurularak yapılan yastık teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hk.

             İlgide kayıtlı özelge talep formundan, elyaf ve atık sünger alımında uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı ile kırpık sünger, yün ve elyaf doldurularak yapılan yastık tesliminde uygulanacak KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “B” bölümünün;

            – 3.sırasında “İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler”,

            – 4.sırasında “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler”,

            – 5.sırasında “Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç)”,

            sayılmıştır.

            1 – TGTC’nin 39.Faslında “Plastikler ve mamulleri” tanımlanmıştır. Bu fasıl ile ilgili  “39.21 Plastikten diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmleri folyeler ve şeritler” tarife pozisyonuna ait GTİP No’ları ile yine bu fasla ait “3924.90.00.00.19 Diğerleri” GTİP No’su kapsamındaki eşyalar arasında “plastikten süngerler” yer almıştır.

            TGTC’nin 40.Faslında “Kauçuk ve kauçuktan eşya” tanımlanmıştır. Bu fasla ait “gözenekli kauçuktan” başlığı altında sayılan “4008.11.00.00.00 Levha, tabaka ve şeritler” ve “4008.19.00.00.00 Diğerleri” GTİP No’ları kapsamındaki eşyalar ile “40.16 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya” tarife alt pozisyonuna ait GTİP No’ları arasında “kauçuktan süngerler” yer almaktadır.

            Gerek plastikten gerekse kauçuktan sünger, basit bir şekilde veya şekil vererek kesilmiş de olsa 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “B” bölümünün 4.sırası kapsamında değerlendirilmediğinden, tesliminin genel oranda (%18) KDV’ne tabi tutulması gerekmektedir.

            2 – TGTC’nin 55.Faslında “Sentetik ve suni devamsız lifler” tanımlanmış olup, bu fasla ait “55.03 Sentetik devamsız lifler (kadre edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış)” tarife pozisyonu ile ilgili GTİP No’larından “5503.20.00.00.00 Poliesterlerden” (sentetik devamsız lifler) sayılmıştır. Dolayısıyla TGTC’nin 5503.20.00.00.00 GTİP No’su kapsamındaki poliesterlerden sentetik devamsız lifler (sentetik elyaf) kullanım yerine bakılmaksızın, KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “B” bölümünün 3.sırası kapsamında değerlendirildiğinden, 31.12.2007 tarihinden itibaren tesliminin (%8) oranında KDV’ne tabi tutulması gerekmektedir.

            3 – TGTC’nin 94.04 tarife pozisyonunda “Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış veya gözenekli kauçuk ya da plastikten veya herhangi bir malzemeden dahili olarak donatılmış veya dondurulmuş yatak takımı eşyası ve benzeri eşya (şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi)(kaplanmış olsun olmasın)” tanımlanmıştır. Bu pozisyona ait “9404.90.90.00.00 Diğerleri” GTİP No’su plastikten ve gözenekli plastikten sünger ile kauçuktan ve gözenekli kauçuktan sünger, sentetik elyaf ve yün ile doldurularak hazırlanan yastık, minder ve yorgan gibi eşyaları da kapsamakta olup, bunlar KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “B” bölümünün 5.sırası kapsamında değerlendirildiğinden, 31.12.2007 tarihinden itibaren tesliminin (%8) oranında KDV’ne tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Elyaf Ve Atık Sünger Alımında Ve Kırpık Sünger, Yün Ve Elyaf Doldurularak Yapılan Yastık Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

12.07.2012

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-966-103

Top
Menu