Et Ve Kıymanın İşlenerek Hamburger İçi Malzemesi Şeklinde Teslimi Hk.

Et Ve Kıymanın İşlenerek Hamburger İçi Malzemesi Şeklinde Teslimi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Et Ve Kıymanın İşlenerek Hamburger İçi Malzemesi Şeklinde Teslimi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2015

28/06/2012

Konu

:

Et ve kıymanın işlenerek hamburger içi malzemesi şeklinde teslimi.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, et ve kıymanın işlenerek hamburger içi malzemesi şeklinde tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            2011/2466 sayılı BKK ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 2 no.lu faslında yer alan mallar 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasına dahil edilmiştir. Buna göre, 28/11/2011 tarihinden itibaren büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının etlerinin toptan aşamadaki tesliminde %1, perakende aşamadaki tesliminde ise %8 oranında KDV uygulanmaktadır. Diğer taraftan, 2007/12143 sayılı BKK ile yapılan düzenleme sonucunda, 01.06.2007 tarihinden itibaren II sayılı listenin (A) bölümünün 12. sırasında “16 no.lu faslında yer alan mallar” sayılmıştır.

              Et ve kıymanın işlenmesiyle oluşturulan hamburger içi malzemesi, belli karışımlar içinde bekletildikten sonra herhangi bir ısıtma ve pişirme işlemine tabi tutulmadan ve taze etin karakteristik özelliklerinin yok olmasına ve iç hücre yapısının değişmesine neden olacak derecede işlemden geçirilmeden kullanıma sunulması halinde büyük ve küçükbaş hayvan etleri kapsamında, aksi takdirde işlenmiş et ürünü olarak değerlendirilecektir.

             Buna göre, et ve kıymanın işlenmesiyle oluşturulan hamburger içi malzemesi, II sayılı listenin (A) bölümünün 12. sırası kapsamında değerlendirilerek toptan ve perakende teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Et Ve Kıymanın İşlenerek Hamburger İçi Malzemesi Şeklinde Teslimi Hk.

28.06.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2015

Top
Menu