İhraç Edilen Makine Ve Cihazlara İlişkin Olarak Yurtdışında Başka Bir Firma Tarafından İfa Edilecek Montaj Ve Borulama Hizmetinin Kdv Nin Konusuna Giren Bir İşlem Olmadığı Hk.

İhraç Edilen Makine Ve Cihazlara İlişkin Olarak Yurtdışında Başka Bir Firma Tarafından İfa Edilecek Montaj Ve Borulama Hizmetinin Kdv Nin Konusuna Giren Bir İşlem Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İhraç Edilen Makine Ve Cihazlara İlişkin Olarak Yurtdışında Başka Bir Firma Tarafından İfa Edilecek Montaj Ve Borulama Hizmetinin Kdv Nin Konusuna Giren Bir İşlem Olmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-186

11/06/2010

Konu

:

Türkiye’de mukim firmaların yurt dışına ihraç ettikleri makine ve cihazların montaj ve diğer işlemlerinin taşeron firmalarca yurtdışında yapılması işinin KDV’ye tabi olup olmadığı.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Türkiye’de mukim şirketinizin ihraç ettiği klima cihazlarının montaj ve borulama işlerinin Türkiye’de mukim taşeron firmalarca yurt dışında yerine getirildiği belirtilmekte ve yurt dışında verilen bu hizmete ilişkin, şirketinizin yurt içinde mukim taşeron firmalara yapacağı ödemelerin katma değer vergisine tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesiyle, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmış, aynı Kanunun 6 ncı maddesinde ise işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği belirtilmiştir.

Buna göre, şirketiniz tarafından ihraç edilen makine ve cihazlara ilişkin olarak yurt dışında başka bir firma tarafından ifa edilecek montaj ve borulama hizmeti Türkiye’de yapılan hizmet sayılamayacağından, KDV nin konusuna giren bir işlem değildir. Bu nedenle,  söz konusu hizmeti yurt dışında ifa eden firma tarafından bu işleme ilişkin olarak düzenlenecek faturada katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İhraç Edilen Makine Ve Cihazlara İlişkin Olarak Yurtdışında Başka Bir Firma Tarafından İfa Edilecek Montaj Ve Borulama Hizmetinin Kdv Nin Konusuna Giren Bir İşlem Olmadığı Hk.

11.06.2010

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-186

Top
Menu