İlk Yardım Hizmetine Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

İlk Yardım Hizmetine Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İlk Yardım Hizmetine Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF   HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

39044742-KDV.28-422

11/03/2015

Konu

:

İlk yardım hizmetine uygulanması gereken KDV oranı hk.

     

            İlgide kayıtlı yazınızda, 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İlkyardım Yönetmeliği usul ve esasları çerçevesinde faaliyette bulunan ilk yardım eğitim merkezleri tarafından Ücret Tespit Komisyonu kararları doğrultusunda verilen hizmetlere ilişkin uygulanmakta olan KDV oranları arasında farklılıklar bulunduğu ve bu durumun haksız rekabet teşkil ettiğine dair şikâyetler söz konusu olduğu belirtilerek, ilk yardım eğitim hizmetlerine uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabidir.

            Aynı Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 15 inci sırasında, “Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,” belirtilmiştir.

            Buna göre, İlkyardım Yönetmeliği usul ve esasları çerçevesinde faaliyette bulunan ilk yardım eğitim merkezleri tarafından verilen ilk yardım eğitim hizmetleri, KDV oranları belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 15 inci sırasındaki eğitim hizmetleri kapsamına girmediğinden,  genel oranda (%18) KDV’ye tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:İlk Yardım Hizmetine Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

11.03.2015

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28-422

Top
Menu