Kdv Tevkifatı Hk.

Kdv Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv Tevkifatı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.02-130[KDV.2012.107]-402

15/08/2012

Konu

:

KDV tevkifatı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kurumunuzun … Büyükşehir Belediyesine vesayeten bağlı olarak kanunla  kurulmuş müstakil bütçeli Kamu Tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olduğunu, ayrıca  KDV mükellefiyetinizin de bulunduğunu belirterek, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde KDV tevkifatı yapma sorumluluğunuzun bulunup bulunmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların açıklandığı 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “3.1. KISMİ TEVKİFATIN MAHİYETİ VE TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR” başlıklı bölümünde, KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulanlar sayılmıştır.

            Özelge talep formunuzda bahsi geçen 2560 sayılı Kanun, “İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun” olup bu Kanunla kurulmuş olan idare İSKİ’dir.

            Buna göre İSKİ Genel Müdürlüğü, kanunla kurulmuş bir kamu kuruluşu niteliğine sahip olup, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2/b) ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluşlardan birisi olarak tevkifat yapmakla sorumludur.

            Ancak, diğer büyükşehir belediyelerine ait su ve kanalizasyon idarelerinin özel bir kuruluş kanunu bulunmamaktadır. Bunlar, 2560 sayılı Kanun kapsamında faaliyet göstermekle beraber kendilerine özel bir kuruluş kanunları bulunmadığından 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2/b) ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluşlar arasında yer almamakta, ayrıca 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde de sayılmamaktadırlar.

            Dolayısıyla, … Büyükşehir Belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresi olarak faaliyet gösteren Kurumunuzun Tebliğin (3.1.2/b) ayrımı kapsamında tevkifat uygulama sorumluluğu bulunmamaktadır.

            Ancak Kurumunuz KDV mükellefi olduğundan, Tebliğin (3.1.2/a) ayrımına göre aynı Tebliğ ile KDV mükelleflerine yönelik olarak getirilmiş bulunan tevkifat uygulaması kapsamındaki hizmet alımlarına ait KDV tutarı üzerinden tevkifat yapmakla sorumludur.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

15.08.2012

B.07.1.GİB.4.07.16.02-130[KDV.2012.107]-402

 

Son Yorumlananlar
Top
Menu