Konaklamalarda Kdv Hk.

Konaklamalarda Kdv Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Konaklamalarda Kdv Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011.173-75

07/02/2012

Konu

:

Konaklamalarda KDV.

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketiniz tarafından yurt içindeki otellerin yurt dışındaki seyahat acentelerine tanıtımı yapıldığı, bu amaçla seyahat acenteleri personelinin oteller hakkında bilgi almak, Antalya’daki acentelerle bilgi alışverişinde bulunmak üzere söz konusu otellerde ücretsiz olarak konakladığı, oteller tarafından günlük müşteri listesine göre %8 katma değer vergisi (KDV) oranı üzerinden tarafınıza konaklama faturası düzenlendiği belirtilerek, otellere verilen tanıtım-reklam hizmetindeki KDV oranı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun;

             -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

             -4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Buna göre, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesi ekli listelerde yer almayan ve yurt içindeki otellere verilen tanıtım-reklam hizmetlerinde genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.          

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Konaklamalarda Kdv Hk.

07.02.2012

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011.173-75

Top
Menu