Kullanım Ömrünü Tamamlamış Lastik Teslimi.

Kullanım Ömrünü Tamamlamış Lastik Teslimi.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kullanım Ömrünü Tamamlamış Lastik Teslimi.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

41931384-130[17-2016-38]-18427

26.09.2017

Konu

:

Kullanım ömrünü tamamlamış lastik teslimi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanımı faaliyeti kapsamında resmi kurum ve özel kuruluşlardan temin ettiğiniz hurda lastiklerden halısaha ve spor sektörüne sbr granül ve kauçuk sektörüne rejenere kauçuk ürettiğiniz belirtilerek hurda lastik alımlarında 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-g maddesi gereğince istisna uygulanıp uygulanmayacağı sorulmakadır.

3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.3.3.2.) bölümünde; hurda kavramının, her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ile mamul maddeyi ifade ettiği açıklamasına yer verilmiştir.

Hurda kavramı içerisinde yer alan hurda ve atıkların KDV den istisna edilebilmesi için, teslime konu maddenin aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılmayacak halde olması gerekmektedir.

Buna göre, firmanız tarafından resmi kurum ve özel kuruluşlardan kullanım ömrünü tamamlamış hurda kapsamındaki lastiklerin alımı 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-g madesine göre KDV den müstesna olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kullanım Ömrünü Tamamlamış Lastik Teslimi.

26.09.2017

B.07.1.GİB.4.54.15.01-130-18427

Son Yorumlananlar
Top
Menu