9018.49.10.00.00 Gtip Numarasında Yer Alan Eşyaların İthal Ve Tesliminde Kdv Oranı Hk.

9018.49.10.00.00 Gtip Numarasında Yer Alan Eşyaların İthal Ve Tesliminde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

9018.49.10.00.00 Gtip Numarasında Yer Alan Eşyaların İthal Ve Tesliminde Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-702456

30.07.2018

Konu

:

9018.49.10.00.00 GTİP numarasında yer alan eşyaların  ithal ve  tesliminde  KDV  oranı

İlgi

:

07/12/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kuyumculuk sektörüne malzeme temin eden Şirketinizin Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 9018.49.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında yer alan ve esas itibariyle dişçi tornalarında kullanılmaya mahsus bileylerin, disklerin, delici uçların ve fırçaların ithal ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı ve söz konusu eşyaların yer alması gereken GTİP numaraları hakkında bilgi istenilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırasında TGTC’deki GTİP numaraları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen bazı eşyalar sayılmıştır.

Bahis konusu sırada “90.18” tarife pozisyonunda tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar hariç) yer almaktadır.

Ayrıca, TGTC’nin “9018.49.10.00.00” GTİP numarasında “Dişçilik tornalarında kullanılmaya mahsus bileyler, diskler, delici uçlar ve fırçalar” tanımlanmıştır.

Buna göre, TGTC’nin “9018.49.10.00.00” GTİP numarasında yer alan eşyaların ithal ve tesliminde % 8 oranında, bu eşyalara ait aksam, parça ve aksesuarların tesliminde ise genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bununla birlikte, ilgide kayıtlı özelge talep formunuza konu eşyaların GTİP numaralarının tespiti hususu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yetki alanına girdiğinden, söz konusu eşyaların GTİP numarasına ilişkin tereddütünüzün adı geçen Bakanlığın yetkili Bölge Müdürlüğüne başvurarak tarife bilgi talebinde bulunulması suretiyle giderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:9018.49.10.00.00 Gtip Numarasında Yer Alan Eşyaların İthal Ve Tesliminde Kdv Oranı Hk.

30.07.2018

39044742-130[Özelge]-702456

Top
Menu