Özürlüler İçin Kullanılan Protez, Ortez Ve Tekerlekli Sandalyenin Kdv Oranı Hk.

Özürlüler İçin Kullanılan Protez, Ortez Ve Tekerlekli Sandalyenin Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Özürlüler İçin Kullanılan Protez, Ortez Ve Tekerlekli Sandalyenin Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-680

21/02/2012

Konu

:

Özürlüler için kullanılan protez, ortez ve tekerlekli sandalyenin KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ithalatını ve toptan ticaretini yaptığınız ortopedik sağlık gereçlerinin (Ortez-Protez ile Akülü ve Manuel Tekerlekli Sandalye) KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            3065 Sayılı KDV Kanununun 17/4-s maddesi ile özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının yurt içindeki teslimleri ile ithali katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Buna göre, münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin, görme özürlülerin kullandıkları, baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap; ortopedik özürlülerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında değerlendirilecektir.

            Dolayısıyla, özelge talep forumunuzda belirttiğiniz ortez, protez ve tekerlekli sandalyenin yurt içi teslimi ile ithali KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV den istisna olacaktır.

            Öte yandan, özelge talep formunuz ve eki belgelerde yer alan diğer ürünlerin;  2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı “B” bölümünün 22’nci sırasında yer alan G.T.İ.P. numaralarında yer alması halinde %8, yer almaması halinde %18 oranında KDV’ye tabi olacağı tabiidir.

            Ayrıca, özelge talep formunuz ve eki belgelerde yer alan ürünlerin aksam ve parçaları Kanunun 17/4-s maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Özürlüler İçin Kullanılan Protez, Ortez Ve Tekerlekli Sandalyenin Kdv Oranı Hk.

21.02.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-680

Top
Menu