Polypropylen-polyester Hammaddesinden Üretilen Gemi Halatının İthali Ve Tesliminde Kdv Oranı Hk.

Polypropylen-polyester Hammaddesinden Üretilen Gemi Halatının İthali Ve Tesliminde Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1090

22/07/2011

Konu

:

Polypropylen-polyester hammaddesinden üretilen gemi halatının ithali ve tesliminde KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, polypropylen-polyester hammaddesinden ürettiğiniz gemi halatına uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda bilgi istenilmektedir.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir

            Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “B” bölümünün 3 üncü sırasında, “İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi flamentler, lifler vb.” ibaresi yer almaktadır.

            Bu durumda, TGTC nin “56.07 Sicimler, kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın) (kauçuk veya plastik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olsun olmasın)” tarife pozisyonuna ait “5607.49.19.00.00 Diğerleri” GTİP numarasından ithal edildiği anlaşılan polietilen veya polipropilenden örülmüş gemi halatının ithal ve teslimi,   2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “B” bölümünün 3 üncü  sırası uyarınca % 8 oranında katma değer vergisine tabidir.  

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Polypropylen-polyester Hammaddesinden Üretilen Gemi Halatının İthali Ve Tesliminde Kdv Oranı Hk.

22.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1090

Top
Menu