Sanayi Tipi Zincir İthalatında Uygulanacak Kdv Oranı

Sanayi Tipi Zincir İthalatında Uygulanacak Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[KDV-1-İ-28-2016/83]-272898

27.07.2017

Konu

:

Sanayi tipi zincir ithalatında uygulanacak KDV oranı

     

İlgi

:

20/12/2016 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin 7315.11.90.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen sanayi tipi zincirin ithalinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Özelge talebiniz eklerinin incelenmesinden, ithal ettiğiniz sanayi tipi zincir ticari isimli ürünün Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin “7315.11.90.00.11 Transmisyon zincirleri” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı anlaşılmıştır.

Bununla birlikte, eşyalara ilişkin GTİP numaralarının belirlenmesinde yetkili kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olduğundan Başkanlığımızın bu konuda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Buna göre, TGTC’nin “7315.11.90.00.11” GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen sanayi tipi zincir, sözü edilen BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, bunların ithal veya tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sanayi Tipi Zincir İthalatında Uygulanacak Kdv Oranı

27.07.2017

84974990-130[KDV-1-İ-28-2016/83]-272898

Son Yorumlananlar
Top
Menu