Bar İşletmesi Faaliyetinde Self Servis Hizmet Verilmesi Durumunda, İşletmede Adisyon Kullanıp Kullanılamayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bar İşletmesi Faaliyetinde Self Servis Hizmet Verilmesi Durumunda, İşletmede Adisyon Kullanıp Kullanılamayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK17-100

20/10/2011

Konu

:

Adisyon Kullanımı

               İlgi dilekçeniz ile; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. kimlik numarada kayıtlı olduğunuzu, Bar İşletmesi faaliyetinizde self servis  hizmet verildiği belirtilerek, işletmenizde adisyon kullanıp kullanmayacağınız konusunda tarafınıza bilgi verilmesi istenilmektedir.

              Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257’nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak adisyon kullanmak zorunda olan hizmet işletmeleri ile adisyon kullanımına ilişkin usul ve esaslar 185, 200, 298 ve 299 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenmiştir.

              185 sıra nolu Genel Tebliğde; adisyonun, müşterilere sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belge olduğu, adisyonların sipariş alınırken düzenlenmesi gerektiği ve daha sonraki siparişleri işlemek üzere müşterinin masasında bırakılması gerektiği ifade edilmiş, bunun yanında self servis, “müşterinin yiyecek ve içecek maddelerini alarak kendisine servis yapması ve masaya oturmadan önce fatura veya perakende satış fişini alması ”   olarak tanımlanmıştır.

               Diğer taraftan, adisyon kullanmak zorunda olan hizmet işletmelerinin yeniden belirlendiği 298 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; ” …….. Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane gibi işletmeler adisyon kullanmak mecburiyetindedir.

               Ancak, self servis esasına göre işletilen lokanta, kafeterya gibi işletmeler, sadece çay, kahve ve meşrubat satımı yapan kahvehane, çay ocağı ve çay bahçesi gibi işletmeler, basit usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri ile tom boncuk veya özel kredi kartıyla takip edilen hizmetlerin verildiği tatil köyü, otel gibi konaklama işletmelerinde adisyon kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.” denilmektedir.

               Öte yandan, 299 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, adisyon kullanmak zorunda olduğu açıklanan hizmet işletmelerinin alkollü içki servisi yapmaları halinde adisyon düzenleme mecburiyetlerinin bulunduğu, alkollü içki servisi yapmayan hizmet işletmelerinin ise adisyon düzenleme zorunluluklarının bulunmadığı belirtilmiştir.

               Konu ile ilgili olarak, … Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan …. tarih ve  sayılı yazı ekinde gönderilen …. tarih ve …….. sayılı yoklama fişinde; bar işletmesi olarak faaliyet gösteren işletmenizde içkilerin bardan bedeli ödenerek alındığı, ancak burger, cips gibi yiyecek hizmetinin masaya verildiği tespit edilmiştir.

               Buna göre, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, bar işletmenizde, hizmetin servis yapılarak verilmemesi, diğer bir ifade ile bedeli alındıktan sonra içeceklerin müşterilerin kendilerince servis edilmesi esasına göre hizmet verilmesi durumunda masaya oturmadan önce fatura veya ödeme kaydedici cihaz fişinin düzenlenmesi ve alınması şartıyla adisyon düzenleme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Ancak, yiyecek ve içki hizmetinin masalara servis yapılarak verilmesi durumunda, bu hizmetler için adisyon düzenlenmesi gerekeceği tabiidir.

               Bilgilerinize rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bar İşletmesi Faaliyetinde Self Servis Hizmet Verilmesi Durumunda, İşletmede Adisyon Kullanıp Kullanılamayacağı Hk.

20.10.2011

B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK17-100

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Bar İşletmesi Faaliyetinde Self Servis Hizmet Verilmesi Durumunda, İşletmede Adisyon Kullanıp Kullanılamayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu