Okul Kantinlerinde Ö.k.c. Kullanımının Zorluğu Nedeniyle Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi Bastırılıp Kullanılmasının Mümkün Olup Olmadığı Hakkında.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Okul Kantinlerinde Ö.k.c. Kullanımının Zorluğu Nedeniyle Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi Bastırılıp Kullanılmasının Mümkün Olup Olmadığı Hakkında.

T.C
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH: 26.05.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.29/2925-233-636/21588
KONU : Okul kantinlerinde Ö.K.C. kullanımının
zorluğu nedeniyle dip koçanlı perakende satış fişi
bastırılıp kullanılmasının mümkün olup olmadığı hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

………………… VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Usul Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ:………………… gün ve ………………… sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, satış hızı yüksek olan okul kantin işletmeleri ve benzeri işletmelerin satışa sunulacak emtia için ödeme kaydedici cihazdan anında fiş kesmekte zorluklarla karşılaştıkları belirtilerek, bu tür işletmelerde ne şekilde belge düzenleneceği hususunda bilgi verilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, okul kantin işletmelerinde, ödeme kaydedici cihazın kullanılmasının zor olması ve mal sirkülasyonunun çok fazla ve satış hızının yüksek olması hususları gözönünde bulundurularak, değişik ücretleri içerecek şekilde (10.000 TL., 20.000 TL., 50.000 TL, 100.000 TL.’lık gibi) ve ürünleri kendi aralarında Katma Değer Vergisi oranlarına göre gruplandırmak (meşrubat, temel gıda ve kırtasiye gibi) suretiyle dip koçanlı perakende satış fişi bastırıp kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, kullanılacak dip koçanlı perakende satış fişlerinin Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik hükümlerinde tespit edilen asgari bilgileri taşıması ve 10×5 cm. ebadında anlaşmalı matbaalara bastırılması, ayrıca her iki parçada da yukarıda bahsedilen bilgiler ile bedellerin matbaa baskılı olması ve Bakanlığımıza ait özel işaretin (amblem) bulunması şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Okul Kantinlerinde Ö.k.c. Kullanımının Zorluğu Nedeniyle Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi Bastırılıp Kullanılmasının Mümkün Olup Olmadığı Hakkında.

26.05.1997

B.07.0.GEL.0.29/2925-233-636/21588

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Okul Kantinlerinde Ö.k.c. Kullanımının Zorluğu Nedeniyle Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi Bastırılıp Kullanılmasının Mümkün Olup Olmadığı Hakkında.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu