6307.90.10.00.00 Ve 6307.90.98.90.00 G.t.i.p. Numarasında Yer Alan Eşyanın İthalinde Uygulanacak Kdv Oranı.

6307.90.10.00.00 Ve 6307.90.98.90.00 G.t.i.p. Numarasında Yer Alan Eşyanın İthalinde Uygulanacak Kdv Oranı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

6307.90.10.00.00 Ve 6307.90.98.90.00 G.t.i.p. Numarasında Yer Alan Eşyanın İthalinde Uygulanacak Kdv Oranı.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742- KDV.21-60781

15/06/2015

Konu

:

6307.90.10.00.00 ve 6307.90.98.90.00 G.T.İ.P.   numarasında yer alan eşyanın ithalinde uygulanacak KDV oranı.

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanız tarafından 63.07.90.10.00.00 ve 63.07.90.98.90.00 GTİP numaralarında kayıtlı bez toka, lastik toka ve kumaş toka benzeri ürünlerin ithali ve yurt içi tesliminde uygulanacak KDV oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün;

            – 4 üncü sırasında “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler”

            – 5 inci sırasında “Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç)”

            sayılmıştır.

            Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) nin 63 üncü faslında “Dokumaya Elverişli Maddelerden Diğer Hazır Eşya: Takımlar; Kullanılmış Giyim Eşyası ve Dokumaya Elverişli Maddelerden Kullanılmış Eşya; Paçavralar” tanımlanmıştır. Bu faslın 63.07 tarife pozisyonunda “Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)” yer almaktadır. Bu tarife pozisyonuna ait GTİP No’ları arasında 6307.90.98.90.00 “Diğerleri” ve 63.07.90.10.00.00 “Örme-Diğerleri” de yer almaktadır.

           Buna göre özelge talep formunda TGTC nin “63.07.90.10.00.00 Örme ve Diğerleri” ile “6307.90.98.90.00 Diğerleri” GTİP No kapsamındaki eşyalar arasında yer aldığı belirtilen, ticari hayatta bez toka, lastik toka ve kumaş toka olarak isimlendirilen eşyaların;

            -KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 4 üncü sırasında sayılan pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş her nevi mensucat, vatka, keçe ile bunların söz konusu maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucattan hazırlanmış olanlarının ithal veya teslimlerinin; KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 5 inci sırası kapsamında değerlendirilerek ithal ve tesliminin (% 8),

            -4 üncü sırada sayılan maddelerden imal edilmemiş olanlarının ithal ve tesliminin ise genel oranda (% 18),

            KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:6307.90.10.00.00 Ve 6307.90.98.90.00 G.t.i.p. Numarasında Yer Alan Eşyanın İthalinde Uygulanacak Kdv Oranı.

15.06.2015

B.07.1.GİB.4.34.17.01- KDV.21-60781

Son Yorumlananlar
Top
Menu