Atm Konulmak Üzere Taşınmaz Kiralaması İşlemlerinin Kdv Sine Tabi Olup Olmadığı Hk.

Atm Konulmak Üzere Taşınmaz Kiralaması İşlemlerinin Kdv Sine Tabi Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Atm Konulmak Üzere Taşınmaz Kiralaması İşlemlerinin Kdv Sine Tabi Olup Olmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/-34

04/11/2010

Konu

:

ATM konulmak üzere taşınmaz kiralaması işlemlerinin KDV sine tabi olup olmadığı hakkında

          

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Belediye Başkanlığınız tarafından bankalara ATM cihazları konulması amacıyla gösterilen yer için alınan kira bedelinin KDV ye tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun;

-1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olduğu,

-17/4-d maddesinde, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu,

hükme bağlanmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde, kamu idareleri, dernekler, vakıflar ve belediyeler iktisadi işletme mahiyetinde olmadıklarından bunlara ait gayrimenkullerin kiralanması işlemleri de Kanunun 17/4-d maddesi uyarınca katma değer vergisinden istisnadır.

Buna göre, Belediyeniz tarafından bankalara ait ATM cihazlarının konulması amacıyla yapılan kiralama işlemi karşılığında alınan bedeller üzerinden katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

EK :

Özelge talep formu,protokol,karar,dilekçe

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Atm Konulmak Üzere Taşınmaz Kiralaması İşlemlerinin Kdv Sine Tabi Olup Olmadığı Hk.

04.11.2010

B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/-34

Top
Menu