Çelik Ürünlerin Tesliminde Kdv Tevkifatı Hk.

Çelik Ürünlerin Tesliminde Kdv Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Çelik Ürünlerin Tesliminde Kdv Tevkifatı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/60-64

10/03/2012

Konu

:

Çelik ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talebinizde, vana, dirsek ve tesisat malzemeleri imalatı ile iştigal ettiğiniz belirtilerek, satışını yaptığınız paslanmaz çelik ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 96 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 104 Seri No.lu Tebliğle değişen (5.3) bölümünde; bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlardan, alüminyum ve alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slap, pilatina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin tesliminde % 90 oranında tevkifat uygulanacağı ve alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu tevkifat işlemi bu maddelerden ve alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slap, pilatina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerini kapsamakta olup belirtilen mamullerden olmayanların tevkifata tabi tutulması mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, tebliğde belirtilen ürünler kapsamında olmayan çelik vana, dirsek ve tesisat malzemesi teslimleri tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Çelik Ürünlerin Tesliminde Kdv Tevkifatı Hk.

10.03.2012

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/60-64

Top
Menu