Gayrimenkul Satışında Kdv İstisnası Hk.

Gayrimenkul Satışında Kdv İstisnası Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-246

15/06/2011

Konu

:

Gayrimenkul satışında KDV istisnası

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kurumlar vergisi muafiyeti bulunan Kooperatifinizin aktifinde yer alan gayrimenkulün kooperatifinizin tasfiyeye girmiş olması nedeniyle yönetim kurulu kararıyla açık artırma usulü ile satışının gerçekleştirildiği belirtilerek, söz konusu satışın Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesinde, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

           Buna göre, 30/9/1988 tarihinden itibaren Kooperatifinizin aktifinde yer alan ve 30/4/2010 tarihinde açık artırma usulü ile satılan gayrimenkul, iki tam yıl süreyle Kooperatifiniz aktifinde kayıtlı bulunduğundan, söz konusu gayrimenkulün teslimi KDV den müstesnadır.          

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Gayrimenkul Satışında Kdv İstisnası Hk.

15.06.2011

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-246

Son Yorumlananlar
Top
Menu