Oksijen Gazı, Azot Protoksit (narkoz), Karbondioksit, Azot, Asetilon, Argon Gazı Ve Helyon Gazına Uygulanacak Kdv Oranları Hk.

Oksijen Gazı, Azot Protoksit (narkoz), Karbondioksit, Azot, Asetilon, Argon Gazı Ve Helyon Gazına Uygulanacak Kdv Oranları Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Oksijen Gazı, Azot Protoksit (narkoz), Karbondioksit, Azot, Asetilon, Argon Gazı Ve Helyon Gazına Uygulanacak Kdv Oranları Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1464

26/04/2012

Konu

:

Oksijen gazı, azot protoksit (narkoz), karbondioksit, azot, asetilon, argon gazı ve helyon gazına uygulanacak KDV oranları.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; oksijen gazı, azot protoksit (narkoz), karbondioksit, azot, asetilon, argon gazı ve helyon gazına uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin (B/22) nci sırasında TGTC ndeki GTİP numaraları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmıştır.

            TGTC de, oksijen gazı 2804.40.00.00.00, azot gazı 2804.30.00.00.00, Karbondioksit gazı 811.21.00.00.00, azot protoksit gazı 2811.29.30.00.11 GTİP numaralarında yer almaktadır.

            Bu çerçevede, 2804.40.00.00.00 GTİP numarasında tanımlanan oksijen gazı teslimi ve ithali 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/22) nci sırası kapsamında %8 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.

          2007/13033 sayılı BKK eki listelerde yer almayan, azot protoksit, karbondioksit, azot, asetilon, argon ve helyon gazlarının teslimi ve ithali genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Oksijen Gazı, Azot Protoksit (narkoz), Karbondioksit, Azot, Asetilon, Argon Gazı Ve Helyon Gazına Uygulanacak Kdv Oranları Hk.

26.04.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1464

Son Yorumlananlar
Top
Menu