Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının Ücretleri İçin Kesilecek Fatura Kdv Oranı Hk. [2016/36]

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının Ücretleri İçin Kesilecek Fatura Kdv Oranı Hk. [2016/36]konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının Ücretleri İçin Kesilecek Fatura Kdv Oranı Hk. [2016/36]

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

TEKİRDAĞ VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

75497510-130[2016/36]-37

11/05/2016

Konu

:

Yabancı uyruklu öğrenci sınavının ücretleri için düzenlenecek   faturada KDV oranı hk.

      

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Müdürlüğünüz bünyesinde ilk kez açılması planlanan 2016 yılı “Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı” ücretleri için uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/15 inci sırasında; üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri de sayılmış bulunmaktadır.

Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almayan sınav ücretlerinin, üniversitenizde verilen eğitim hizmeti ile ilgili olması durumunda yukarıda belirtilen sıra kapsamında % 8 oranında, aksi durumda % 18 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının Ücretleri İçin Kesilecek Fatura Kdv Oranı Hk. [2016/36]

11.05.2016

B.07.1.GİB.4.59.15.01-130-37

Son Yorumlananlar
Top
Menu