Şampuan Ve Sıvı El Sabunu Üretiminin Ötv’ye Tabi Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Şampuan Ve Sıvı El Sabunu Üretiminin Ötv'ye Tabi Olup Olmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

46480499-ÖTV-2012/108-128/-72

20/07/2012

Konu

:

Şampuan ve sıvı el sabunu üretiminin ÖTV’ye tabi olup olmadığı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şampuan ve sıvı el sabunu üretiminin Özel Tüketim Vergisine tabi olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

            4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesiyle, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile bu malların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Özelge talep formunuzda bahsi geçen şampuanlar, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 3305.10.00.00.00 GTİP numarasında, sıvı sabunlar ise 3401.20 tarife alt pozisyonunda yer almakta olup, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamında bulunmamaktadır.

            Bu nedenle, şampuan ve sıvı el sabunu üretimi ÖTV’ye tabi değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şampuan Ve Sıvı El Sabunu Üretiminin Ötv’ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

20.07.2012

46480499-ÖTV-2012/108-128/-72

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Şampuan Ve Sıvı El Sabunu Üretiminin Ötv’ye Tabi Olup Olmadığı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu