T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH : 25.08.1998SAYI : B.07.0.GEL.0.40/4010-63/30689KONU : Mevduat faizi ve kira geliri yanında tek işverendenalınan ücretin beyana dahil edilip edilmeyeceği hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
BALIKESİR VALİLİĞİ(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)


İLGİ : 03.04.1998 tarih ve B.07.04.DEF.0.10.10-2-123-664/2594 sayılı yazınız.

İliniz ….. adresinde ikamet eden ….. adına tayin olunan ….. tarih ve ….. sayılı özelgenizde; mevduat faizi ve kira geliri dolayısıyla ihtiyari toplama ve beyan hakkını yitiren ödevlinin vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesinde, tevkif suretiyle vergilendirilen tek işverenden almış olduğu ücret gelirinin tutarına bakılmaksızın beyannameye dahil edilmemesi gerektiği belirtilmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkrasında tam mükellefiyette, vergiye tabi yıllık gayri safi kazanç ve iratlarının toplamı 96/8955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1997 yılı gelirleri için belirlenen 1.500.000.000 lirayı aşmayan mükelleflerin, bu kazanç ve iratlarından vergisi tevkif yoluyla kesilmiş bulunan ücretleri, arızi serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, vergi alacağı dahil olmak üzere kurumlardan elde edilen kar payları ile götürü usulde vergilendirilmiş bulunan ticari, mesleki kazançlar ve ücretlerinin beyannameye ithal etmelerinin ihtiyari olduğu hükme bağlanmıştır.Aynı maddenin ikinci fıkrasında da ücretlerin (birden fazla işverenden ücret alan ve ücretlerinin yıllık gayri safi tutarı toplamı 1.500.000.000 lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri hariç), götürü usulde tespit olunan ticari ve mesleki kazançlar ile kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımlarının 1.500.000.000 liralık haddin nazara alınmayacağı belirtilmiştir.Yukarıdaki hükümlerden de anlaşılacağı üzere; tek işverenden alınan ücret ihtiyari toplama ve beyana ilişkin 1.500.000.000 liralık haddin hesabında dikkate alınmayacak olup, beyanı gereken gelirlerin 1.500.000.000 liralık haddi aşması halinde tek işverenden alınan ücretler de dahil olmak üzere tüm gelirlerin beyannameye dahil edileceği tabiidir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılarak durumun adı geçene de duyurulmasını rica ederim.

Bakan a.Daire Başkanı

Özelge:Tek İşverenden Alınan Ücretin,1.500.000.000 Liralık Haddi Aşması Halinde Tek İşverenden Alınan Ücretler De Dahil Olmak Üzere Tüm Gelirlerin Beyannameye Dahil Edileceği Tabiidir.

25.08.1998

B.07.0.GEL.0.40/4010-63/30689

5 Ocak 2021 /Tek İşverenden Alınan Ücretin,1.500.000.000 Liralık Haddi Aşması Halinde Tek İşverenden Alınan Ücretler De Dahil Olmak Üzere Tüm Gelirlerin Beyannameye Dahil Edileceği Tabiidir.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH : 25.08.1998SAYI : B.07.0.GEL.0.40/4010-63/30689KONU : Mevduat faizi ve kira geliri yanında tek işverendenalınan ücretin beyana dahil edilip edilmeyeceği hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
BALIKESİR VALİLİĞİ(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)


İLGİ : 03.04.1998 tarih ve B.07.04.DEF.0.10.10-2-123-664/2594 sayılı yazınız.

İliniz ….. adresinde ikamet eden ….. adına tayin olunan ….. tarih ve ….. sayılı özelgenizde; mevduat faizi ve kira geliri dolayısıyla ihtiyari toplama ve beyan hakkını yitiren ödevlinin vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesinde, tevkif suretiyle vergilendirilen tek işverenden almış olduğu ücret gelirinin tutarına bakılmaksızın beyannameye dahil edilmemesi gerektiği belirtilmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkrasında tam mükellefiyette, vergiye tabi yıllık gayri safi kazanç ve iratlarının toplamı 96/8955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1997 yılı gelirleri için belirlenen 1.500.000.000 lirayı aşmayan mükelleflerin, bu kazanç ve iratlarından vergisi tevkif yoluyla kesilmiş bulunan ücretleri, arızi serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, vergi alacağı dahil olmak üzere kurumlardan elde edilen kar payları ile götürü usulde vergilendirilmiş bulunan ticari, mesleki kazançlar ve ücretlerinin beyannameye ithal etmelerinin ihtiyari olduğu hükme bağlanmıştır.Aynı maddenin ikinci fıkrasında da ücretlerin (birden fazla işverenden ücret alan ve ücretlerinin yıllık gayri safi tutarı toplamı 1.500.000.000 lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri hariç), götürü usulde tespit olunan ticari ve mesleki kazançlar ile kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımlarının 1.500.000.000 liralık haddin nazara alınmayacağı belirtilmiştir.Yukarıdaki hükümlerden de anlaşılacağı üzere; tek işverenden alınan ücret ihtiyari toplama ve beyana ilişkin 1.500.000.000 liralık haddin hesabında dikkate alınmayacak olup, beyanı gereken gelirlerin 1.500.000.000 liralık haddi aşması halinde tek işverenden alınan ücretler de dahil olmak üzere tüm gelirlerin beyannameye dahil edileceği tabiidir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılarak durumun adı geçene de duyurulmasını rica ederim.

Bakan a.Daire Başkanı

Özelge:Tek İşverenden Alınan Ücretin,1.500.000.000 Liralık Haddi Aşması Halinde Tek İşverenden Alınan Ücretler De Dahil Olmak Üzere Tüm Gelirlerin Beyannameye Dahil Edileceği Tabiidir.

25.08.1998

B.07.0.GEL.0.40/4010-63/30689

5 Ocak 2021 /Tek İşverenden Alınan Ücretin,1.500.000.000 Liralık Haddi Aşması Halinde Tek İşverenden Alınan Ücretler De Dahil Olmak Üzere Tüm Gelirlerin Beyannameye Dahil Edileceği Tabiidir.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top