Tekel Bayiliği Yanında Kahvehane İşletmeciliği Faaliyetine De Başlanılması Durumunda Defter Tutma Hadleri Bakımından Tabi Olunacak Sınıfın Belirlenmesi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tekel Bayiliği Yanında Kahvehane İşletmeciliği Faaliyetine De Başlanılması Durumunda Defter Tutma Hadleri Bakımından Tabi Olunacak Sınıfın Belirlenmesi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ZONGULDAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.67.15.01-2012-VUK-177-23

25/07/2012

Konu

:

Tekel bayiliği yanında kahvehane işletmeciliği faaliyetinede başlandığında sınıf belirlenmesi hususunda

            İlgi özelge talep formu ile,  tekel (sigara, içki vb) ve gıda ürünlerinin perakende satışı faaliyetinde bulunmakta iken, 2011 yılının 2 nci ayında kahvehane işletmeciliğine başladığınızdan, Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin hangi bendine göre işlem yapılacağı hususunda bilgi istenilmiştir.

            Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 176-180 inci maddelerinde tüccarların defter tutma bakımından sınıflarının belirlenmesi ve sınıf değiştirmeye yönelik hükümler bulunmaktadır.

            Buna göre, kahvehane işletmeciliğinizin satın alınan malların olduğu gibi ya da işlendikten sonra satışı olarak değerlendirilmesi ve tekel bayiliği ile birlikte defter tutma bakımından sınıfınızın belirlenmesinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin 1 inci bendinin dikkate alınması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tekel Bayiliği Yanında Kahvehane İşletmeciliği Faaliyetine De Başlanılması Durumunda Defter Tutma Hadleri Bakımından Tabi Olunacak Sınıfın Belirlenmesi Hk.

25.07.2012

B.07.1.GİB.4.67.15.01-2012-VUK-177-23

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Tekel Bayiliği Yanında Kahvehane İşletmeciliği Faaliyetine De Başlanılması Durumunda Defter Tutma Hadleri Bakımından Tabi Olunacak Sınıfın Belirlenmesi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu