Mikro İnvüzyon Pompasının Kdv Oranı Hk.

Mikro İnvüzyon Pompasının Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-283

06/07/2011

Konu

:

Mikro İnvüzyon Pompasının KDV Oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, insülin pompası aksamlarının satışı sırasında uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

             KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

             Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (II) sayılı Listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 22 nci sırasına göre  Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 90.18 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) Numarasında yer alan; tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazların (Sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar hariç) teslim ve ithali (%8) oranında katma değer vergisine tabidir.

            Buna göre; 90.18 GTİP numarasında bulunan alet ve cihazların teslimlerinde (%8) oranında; 90.18.90.85.00.45 ve 90.18.39.00.00.28  GTİP numarasında yer alan “aksam ve parçalar”ın teslimlerinde ise genel oranda (%18) katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Mikro İnvüzyon Pompasının Kdv Oranı Hk.

06.07.2011

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-283

Top
Menu