Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin; yeniden yapılandırma, matrah artırımı, kasa ve ortaklar cari hesabının düzeltilmesi, stok affı ile ihtilaflı dosyaların feragat yolu ile çözülmesine ilişkin hükümleri de içeren 7326 sayılı kanun geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasanın genel içeriğini daha önceki haftalarda yazılarımızla açıklamaya çalıştık. Bu hafta ki yazımızda vergi incelemesinde olan mükelleflerin bu yasadan nasıl yararlanabilecekleri konusunda ki hususları açıklamaya çalışacağız.

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin; yeniden yapılandırma, matrah artırımı, kasa ve ortaklar cari hesabının düzeltilmesi, stok affı ile ihtilaflı dosyaların feragat yolu ile çözülmesine ilişkin hükümleri de içeren 7326 sayılı kanun geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasanın genel içeriğini daha önceki haftalarda yazılarımızla açıklamaya çalıştık. Bu hafta ki yazımızda vergi incelemesinde olan mükelleflerin bu yasadan nasıl yararlanabilecekleri konusunda ki hususları açıklamaya çalışacağız.

Devam Eden Vergi İncelemeleri,

Kanunun yayım tarihinden önce vergi incelemesine başlanılmış ve kanunun yayım tarihinden önce tamamlanmamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla devam edilecektir.

Kanunun yayımlandığı tarih olan 9 Haziran tarihi itibariyle incelemesi devam eden mükelleflerin kendi tercihlerine göre ya da incelemenin tamamlanıp tamamlanmamasına göre izlenecek bir den fazla yol bulunmaktadır.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Matrah Artırımında Bulunulursa,

Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vergi incelemesi devam eden mükelleflerin matrah artırımında bulunması incelemeyi bitirmiyor. İnceleme elemanı, vergi incelemesine devam edecektir. Ancak kanuna göre incelemenin tamamlanması için tanınan bir süre bulunmakta.

– 02 Ağustos 2021 Tarihine Kadar İnceleme Tamamlanmaz İse,

Matrah artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, 2 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) sonuçlandırılmaması yani vergi dairesinin kayıtlarına girmemesi hâlinde incelemeler sonlandırılacak, vergi incelemesinin veya takdir işlemlerinin devamı ve tarhiyat mümkün olamayacaktır.

– 02 Ağustos 2021 Tarihine Kadar İnceleme Tamamlanır İse,

Kanun; yayımı tarihi itibarıyla incelenen mükelleflerin, inceleme tamamlanıp rapor vergi dairesi kayıtlarına girmeden önce matrah artırımında bulunmaları ve artırılan matrahın incelemede bulunacak matrah farkından mahsup edilmesi imkanı da sağlamaktadır.

Matrah artıran bir mükellef, kanunun yayım tarihinden önce incelemeye alınmışsa ve inceleme 2 Ağustos 2021 tarihinden önce tamamlanmışsa, matrah artırımının bu tarihten önce yapılması koşuluyla, artırılan matrah bulunan matrah farkından düşülecek ve kalan tutar üzerinden tarhiyat yapılacaktır.

Matrah artırımı için, 31 Ağustos 2021 mesai saati sonuna kadar başvuru yapmak mümkün olmakla birlikte, incelemede olanlar açısından, inceleme raporu vergi dairesine teslim edilmeden artırım yapılması şarttır.

Matrah Artırımında Bulunulmaz İse,

Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemleri ile ilgili matrah artırımında bulunulmaması halinde, vergi incelemesi ve takdir işlemlerine devam edilecektir. Bu durumdaki mükellefler matrah artırımında bulunmasalar bile, 7326 sayılı kanunda bu mükellefler için de yararlanabilecekleri düzenleme bulunmaktadır.

Bu düzenlemeye göre, inceleme ne zaman biterse bitsin, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, kanunun getirdiği avantajlardan yararlanmak mümkündür.

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra;

– Tarh edilen verginin % 50’si,

– Gecikme faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar güncelleme oranı (Yİ-ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar,

– Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren dava açma süresinin bitimine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamı,

– Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25’i

– İştirak nedeniyle kesilen cezanın % 25’i,

Ödenmek şartıyla,

– Tarh edilen verginin kalan % 50’si,

– Gecikme faizinin tamamı,

– Vergi aslına bağlı cezaların tamamı,

– Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 75’i,

– İştirak nedeniyle kesilen cezanın % 75’inin,

Tahsilinden vazgeçilir.

Hangi Yol Tercih Edilmeli,

Yukarıda da belirttiğim gibi, kanun çıktığı tarihte incelemesi devam eden mükelleflerin matrah artırımında bulunması ya da bulunmaması kendi tercihlerine bağlıdır. Bu durumda olan mükelleflerin vergi incelemesinde çıkması muhtemel matrah farkları sonucu ödemesi gerekeceği meblağ ile matrah artırımında bulunması halinde ödemesi gereken meblağı kıyaslayarak karar vermeleri gerekmektedir.

Matrah Artırımından Yararlanamayacak Olanlar,

– Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler,

– Terör suçundan hüküm giyenler ile

– Hakkında MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından terörün finansmanı suçu veya aklama kapsamında inceleme ve araştırma yapılanlar.

İncelemesi devam eden mükelleflerden yukarıda sayılanlara dahil olanlar, matrah artırımı hükümlerinden yararlanamazlar.

Matrah ve vergi artırımından yararlananların hesaplanan veya artırılan vergilerin, peşin veya ilk taksitinin 30.09.2021 tarihinde olmak üzere, ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte yasada belirtilen süre ve şekilde ödemesi gerekmektedir. Aksi halde mükellefin matrah artırımının getirdiği avantajlardan yararlanması mümkün değildir.

Bu kapsamda olan mükelleflerin kendi durumlarını değerlendirerek karar vermeleri gerekmektedir.

Tüm okuyucularıma sağlıklı günler dilerim.

Yazımız www.cemberymm.com.tr adresinden alınmıştır.

15 Haziran 2021 /Vergi İncelemesi Devam Edenler İçin Matrah Artırımı
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu