Aracın Çalınması Halinde Vergi Mükellefiyeti Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Aracın Çalınması Halinde Vergi Mükellefiyeti Hk. 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   :B.07.0.GEL.0.40/4060-33

KONU:                                                                           22.4.2005* 18001

………… VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: ……….. tarih ve ……… sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınız incelendi.

Bilindiği üzere, 2003/3 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesinin  3-Araçların Çalınması” ile ilgili bölümünde;

“Çalınan araçların çalındığı tarihten itibaren aradan I ay geçmiş olması şartıyla araç sahibinin talebi halinde trafik tescil defterine çalındığına ilişkin gerekli kayıtlar düşülmektedir.

Aracın çalındığını ileri sürerek işi bırakma bildiriminde bulunanların ilgili trafik şube ve bürolarından aracın çalındığına ilişkin belgeyi de ibraz etmeleri gerekmektedir. İlgili trafik şube veya bürosu yerine başkaca resmi kuruluşlardan (emniyet, karakol vb.) alınması halinde de bu belge işi bırakma açısından yeterli sayılacaktır.

açıklamasında bulunulmuştur.

Ote yandan, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3088 sayılı kanunla değişik 8 inci maddesinde, “Motorlu taşıtların trafik ….siciline ait kayıtların silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmış ise takip eden takvim yılının başından itibaren mükellefiyet sona erer” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin sona erebilmesi için trafik şube veya bürolarında adına yapılmış bulunan kaydın sildirilmesi gerekmekte olup, trafik şube veya bürosundaki

kayıt ve tescilin sildirilmemesi halinde vergi ödeme yükümlülüğü devam edecektir.

İlgi yazıları ile ……… ve ……………’ye ait Habur Gümrük kapısından ………… tarihinde çıkış yapan …………… plakalı aracın IRAK’ta kimliği meçhul kişilerce kaçırılmasına yönelik olarak, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanlığı ile yapılan yazışma neticesinde, adı geçenin verdiği bilgilerin doğruluğu teyit edilmiştir. Irak’ın özel durumu da göz önüne alınarak işi bırakma tarihi olarak aracın çalındığı belirtilen ………….. tarihinin esas alınması Bakanlığımızca uygun bulunmuştur.

Ancak, trafik tescil defterine aracın çalındığına ilişkin gerekli kaydın düşülmesi halinde ödevlinin mükellefiyetinin aracın çalındığı tarihten itibaren terkin edilmesi gerekmekte olup, aracın bulunması halinde mükellefiyetin tekrar tesis edileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve durumun adı geçene bildirilmesini rica ederim.

Özelge:Aracın Çalınması Halinde Vergi Mükellefiyeti Hk.

22.04.2005

B.07.0.GEL.0.40/4060-33/18001

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Aracın Çalınması Halinde Vergi Mükellefiyeti Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu