Gayrisafi Satış Hasılatı İçinde Gösterilen Belediye Tüketim Vergisinin Faaliyet Dışı Gelir Gider Hesaplarında Takip Edilmesinin Muhasebe Standartlarına Uygun Olup Olmayacağı Hakkında.
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI  : B.07.0.GEL.0.31/3185-78                                                          13.11.2003- 049033

KONU:

………………… BAKANLIĞINA

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı)

İLGİ:………………… tarih ve ………………… sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, KİT’lerin birer iktisadi devlet teşekkülü olduğu ve tüccar gibi çalışmaları gerektiği; bu çerçevede belediyelere ve TRT’ye gelir kaynağı yaratmak gibi özel bir görevlerinin bulunmaması gerektiği ayrıca, ülkemizde elektrik fiyatlarının dünya seviyesinin üzerinde olması nedeniyle enerji fonu, TRT payı ve belediye tüketim vergisinin kaldırılması, kaldırılmaması halinde ise, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun hükümlerine göre faturalarda ayrıca gösterilerek gayrisafi satış hasılatı içinde gösterilen belediye tüketim vergisinin faaliyet dışı gelir gider hesaplarında takip edilmesinin muhasebe standartlarına uygun olup olmayacağına ilişkin Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği gibi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 34 üncü maddesinde, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.” denilmiş, verginin mükellefi ve sorumlusunu belirleyen 35 inci maddesinde de, “elektrik ve havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler.

Elektrik veya havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar.” hükmüne yer verilmiştir. 

Öte yandan, aynı Kanunun 38 inci maddesine göre, tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden ve satış bedelinden ayrı olarak elektriği tüketenlerden tahsil edilen bu verginin kaldırılmasının uygun olmayacağı düşünülmektedir. Kaldı ki, elektriği tüketenler tarafından ödenen bu vergi, elektriğin üretim maliyetine girmediğinden, elektriğin satış fiyatına yansıması da söz konusu değildir.

Diğer taraftan, elektriğin satış bedeli üzerinden ve satış bedelinden ayrı olarak elektriği tüketenlerden tahsil edilen elektrik tüketim vergisinin, gayrisafi satış hasılatı içinde gösterilmesi mümkün değildir. Tahsil edilen bu verginin ilgili yerlere ödenmek üzere “360 Ödenecek Vergi ve Fonlar” hesabında izlenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, gayrisafi satış hasılatı içinde gösterilmemesi gereken elektrik tüketim vergisinin “Faaliyet Dışı Gider ve Zarar” olarak kayıtlara alınması uygun değildir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Özelge:Gayrisafi Satış Hasılatı İçinde Gösterilen Belediye Tüketim Vergisinin Faaliyet Dışı Gelir Gider Hesaplarında Takip Edilmesinin Muhasebe Standartlarına Uygun Olup Olmayacağı Hakkında.

13.11.2003

B.07.0.GEL.0.31/3185-78/049033

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Gayrisafi Satış Hasılatı İçinde Gösterilen Belediye Tüketim Vergisinin Faaliyet Dışı Gelir Gider Hesaplarında Takip Edilmesinin Muhasebe Standartlarına Uygun Olup Olmayacağı Hakkında.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu