Serbest Meslek Sahibi Mükellefin Kendi İsteği İle Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanıp Kullanamayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-108-78

21/02/2012

Konu

:

Serbest meslek sahibi mükellefin kendi isteği ile ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanamayacağı

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … dosya numarasında sağlık kabini işletmeciliği nedeniyle serbest meslek faaliyetinden dolayı kayıtlı mükellef olduğunuz ve bu faaliyetinizle ilgili olarak elde ettiğiniz hasılatlar için serbest meslek makbuzu düzenlediğinizden bahisle, daha hızlı ve pratik olması açısından ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanamayacağınız ile kullanılması halinde gün sonunda alınan Z raporu ile ilişkilendirilerek tek bir serbest meslek makbuzu düzenleyerek deftere bu şekilde kayıt yapıp yapamayacağınız hususlarında bilgi talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.

             Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere Vergi Usul Kanununa göre fatura verme mecburiyeti olmayan satışlarının belgelendirilmesi için ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

             2001/1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında İç Genelgede, yeminli mali müşavir, avukat, mimar, mühendis, doktor gibi kişilerin serbest meslek erbabı olmaları sebebiyle 3100 sayılı Kanun kapsamına girmediklerinden ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin bulunmadığı açıklanmış bulunmaktadır.

             Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ncı maddesinde, “Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.” hükmüne yer verilmiştir.

             Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, serbest meslek faaliyetiniz dolayısıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamakta olup, mesleki faaliyetinize ilişkin yapacağınız her türlü tahsilat için serbest meslek makbuzu düzenlemeniz zorunlu olduğundan isteğe bağlı olarak da ödeme kaydedici cihaz kullanmanız mümkün bulunmamaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Serbest Meslek Sahibi Mükellefin Kendi İsteği İle Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanıp Kullanamayacağı Hk.

21.02.2012

B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-108-78

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Serbest Meslek Sahibi Mükellefin Kendi İsteği İle Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanıp Kullanamayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu