Şube İşyeri Ve Gaz Dolum Merkezinin Ticaret Siciline Tescilinin Ve Vergi Dairesine Yapılacak Şube İşyeri Açılışında Tescil Belgesi Ve Ticaret Sicil Gazetesinin İbrazının Gerekli Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.03.10.00-VUK.MUK.358-1

30/04/2010

Konu

:

Şube İşyeri Bildirimleri.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, … vergi kimlik numarası ile … Vergi Dairesinin mükellefi olduğunuz, … ili sınırları içerisinde şube işyeri ve Organize Sanayi Bölgesinde gaz dolum merkezi açmak istediğiniz, şube işyeri ve gaz dolum merkezinin ticaret siciline tescilinin ve vergi dairesine yapılacak şube işyeri açılışında tescil belgesi ve ticaret sicil gazetesinin ibrazının gerekli olup olmadığı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 159 uncu maddesinde; “Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan iş yerlerinin sayısında vukua gelen artış veya azalışları mükellefler vergi dairelerine bildirmeye mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiş  ve aynı Kanunun 168 inci maddesinde de, değişiklik bildirimlerinin bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, anılan kanunda ticari işletmelere ait şubelerin ticaret siciline tescil edilmesine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, ilave işyeri açılışına ilişkin olarak yapılacak bildirimlerde, ilave işyeri açılışına dair tescil belgesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin vergi dairesine  ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu şube işyerinin ve gaz dolum merkezinin Türk Ticaret Kanununun amir hükümleri gereğince ticaret siciline tescil edilmesinin zorunlu olup olmadığı hususunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan bilgi alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Defterdar Yardımcısı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şube İşyeri Ve Gaz Dolum Merkezinin Ticaret Siciline Tescilinin Ve Vergi Dairesine Yapılacak Şube İşyeri Açılışında Tescil Belgesi Ve Ticaret Sicil Gazetesinin İbrazının Gerekli Olup Olmadığı Hk.

30.04.2010

B.07.4.DEF.0.03.10.00-VUK.MUK.358-1

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Şube İşyeri Ve Gaz Dolum Merkezinin Ticaret Siciline Tescilinin Ve Vergi Dairesine Yapılacak Şube İşyeri Açılışında Tescil Belgesi Ve Ticaret Sicil Gazetesinin İbrazının Gerekli Olup Olmadığı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu