Yurt İçinde Ve Yurt Dışında İnşaat Taahüt İşi Yapan Şirketin Genel Merkez Dışında Her Bir İş İçin Ayrı Ayrı Defter Tutup Tutmayacağı Hk.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH :20.0l.l997
SAYI :B.07.0.GEL.0.29/2902-l72-66/2087
KONU :Yurt içinde ve yurt dışında inşaat
taahüt işi yapan şirketin genel mer-
kez dışında her bir iş için ayrı ayrı
defter tutup tutmayacağı hk.

…………………

İLGİ:23.12.1996 gün ve 531 sayılı dilekçeniz.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, şirketinizin ahşap imalatının yanısıra yurtiçi ve yurtdışında da inşaat taahhüt işleri yapmakta olduğu ve bunlara ilişkin muhasebe işlerinin Ankara’da yürütülmekte olduğundan bahisle, bundan bõyle Azerbaycan ve diğer Türk Cumhuriyetlerindeki taahhüt işleri ile Siteler ahşap doğrama işletmesinde ve Habur Konaklama Tesisleri işletmesi için genel merkez dışında ayrı ayrı defter tutulup tutulmayacağı hususunun sorulduğu anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Defter Tutma” bõlümünün “Maksat” başlıklı 171 inci maddesinde, mükelleflerin bu kanuna göre tutmaları gereken defterleri vergi uygulaması bakımından bu maddede yazılı maksatları taşıyacak şekilde tutacakları, 175 inci maddede ise mükelleflerin, anılan kanunun 171 inci ve müteakip maddelerinde belirtilen maksat ve esaslara uymaları şartıyla defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usul ve tarzda tanzim etmekte serbest oldukları belirtilmiştir.

Bu nedenle, şirketinizin iş bakımından muamelelerinin toplandığı ve idare edildiği diğer bir anlatımla merkezi hesaplarının da konsolide edildiği ve kurumlar vergisi yönünden mükellefi olduğu yerde, Azerbaycan ve diğer Türk Cumhuriyetlerindeki taahhüt işleri ile Habur Hac Konaklama Tesisleri İşletmesi ve siteler ahşap doğrama işletmesinin hesap dönemi sonlarındaki konsolide bilançolarının merkez bilançosuna dahil edilmek suretiyle merkezden beyannamesinin verilmesi kaydıyla söz konusu işletmeler için ayrı ayrı defter tasdik ettirilerek tutulması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Yurt İçinde Ve Yurt Dışında İnşaat Taahüt İşi Yapan Şirketin Genel Merkez Dışında Her Bir İş İçin Ayrı Ayrı Defter Tutup Tutmayacağı Hk.

20.01.1997

B.07.0.GEL.0.29/2902-l72-66/2087

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yurt İçinde Ve Yurt Dışında İnşaat Taahüt İşi Yapan Şirketin Genel Merkez Dışında Her Bir İş İçin Ayrı Ayrı Defter Tutup Tutmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu