Engelli Taşıyıcılara Ait Emniyet Kemerinin Kdv Kanununun 17/4-s Maddesi Karşısındaki Durumu

Engelli Taşıyıcılara Ait Emniyet Kemerinin Kdv Kanununun 17/4-s Maddesi Karşısındaki Durumukonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Engelli Taşıyıcılara Ait Emniyet Kemerinin Kdv Kanununun 17/4-s Maddesi Karşısındaki Durumu

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

84974990-130[KDV5.I/17/2017/19]-434570

06.11.2017

Konu

:

Engelli Taşıyıcılara Ait Emniyet Kemerinin KDV Kanununun 17/4-s Maddesi Karşısındaki Durumu

İlgi

:

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yurt dışından ihtal edilen engelli emniyet kemerinin Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında istisna olup olmadığına ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1’inci maddesinde; ticari,sınai,zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

17/4-s maddesinde, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının tesliminin KDV den istisna olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E.1.1) bölümünde;

“Münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programlarının istisna kapsamında kabul edilir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen “araç-gereç” kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Engelliler dışında engeli olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olan araç ve gereçlerin teslimi, bu istisna kapsamında değildir.

İstisna, münhasıran engellilere yapılan teslimlerle sınırlı olmayıp, kapsama giren araç ve gereçlerin her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır.”

 açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, araç içindeki alana tekerlekli sandalyeyi sabitlemek ve engelli kişinin can güvenliğini sağlamak için özel olarak üretilen engelli emniyet kemerlerinin, münhasıran engellilerin kullanımına mahsus olmak kaydıyla ithali ve yurt içinde teslimi 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-s maddesi uyarınca KDV den istisna olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Engelli Taşıyıcılara Ait Emniyet Kemerinin Kdv Kanununun 17/4-s Maddesi Karşısındaki Durumu

06.11.2017

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130-434570

Son Yorumlananlar
Top
Menu