Keçe Üzerine Pvc Kaplama Yapılarak Üretilen Ve İmalatında Keçe,pvc,dop,boya Ve Kalsit Kullanılan Yer Döşeme Malzemesinin Kdv Oranı Hk.

Keçe Üzerine Pvc Kaplama Yapılarak Üretilen Ve İmalatında Keçe,pvc,dop,boya Ve Kalsit Kullanılan Yer Döşeme Malzemesinin Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

93767041-130[28-2013/142]-44

11/04/2014

Konu

:

Keçe üzerine PVC kaplama yapılarak üretilen ve imalatında keçe,pvc,dop,boya ve kalsit kullanılan yer döşeme malzemesinin KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızca keçe üzerine PVC kaplama yapılarak üretilen, imalatında keçe, pvc, dop, boya ve kalsit kullanılan, 2×35 mt ebadında ambalajlanan ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 39.18 faslında yer alan yer döşeme malzemesi tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi oranının bildirilmesi istenilmektedir

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.  

            Söz konusu 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümünün;

            4. sırasında “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler”,

            9. sırasında “Halılar ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları”

            sayılmıştır.

            TGTC’nin 39. faslına ait 39.18 tarife pozisyonunda “Plastiklerden yer kaplamaları (kendinden yapışkanlı olsun olmasın) (rulo veya kare şeklinde) bu fasılın 9 numaralı notunda belirtilen plastiklerden yapılmış duvar veya tavan kaplamaları” tanımlanmıştır.

            Diğer taraftan 60 No.lu KDV sirkülerinin “5. Oran” başlıklı bölümünün “Halılar ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları” başlıklı 8/7 inci sırasında “Linoleum; bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları” da sayılmıştır.

            Bu nedenlerle, keçe üzerine PVC kaplama yapılarak üretilen ve imalatında keçe, pvc, dop, boya, kalsit kullanılan 2×35 mt ebadında ambalajlanan PVC yer döşeme malzemesinin;

            –   Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka ve keçe ile bunların söz konusu maddelerle emdirilmiş, sıvanmış veya lamine edilmiş olması halinde, ithal veya tesliminin 31/12/2007 tarihinden itibaren KDV oranları ile ilgili (II) sayılı listenin “B” bölümünün 4. sırasındaki mensucat veya 9. sırasındaki yer kaplamaları kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında,

            –   Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik. suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olanlarının ithal veya tesliminin ise  31/12/2007 tarihinden önce olduğu gibi bu tarihten sonra da söz konusu ürün KDV oranları ile ilgili (II) sayılı listenin “B” bölümünün 4. ve 9. sıraları kapsamında yer almadığından genel oranda (% 18)       

            KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Keçe Üzerine Pvc Kaplama Yapılarak Üretilen Ve İmalatında Keçe,pvc,dop,boya Ve Kalsit Kullanılan Yer Döşeme Malzemesinin Kdv Oranı Hk.

11.04.2014

93767041-130[28-2013/142]-44

Top
Menu