Müşterinin Borçlandığı Miktar Kadar Fatura Düzenlenmesi Gerekmekte Olup İşin Zamanında Veya Anlaşmaya Uygun Yapılmaması Nedeniyle Uygulanan Cezalar Ve Bu Cezaların Kısmen Veya Tamamen İade Edilmesi Halinde Bu Miktarların Düzenlenen Bu Faturalardan Düşülkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Müşterinin Borçlandığı Miktar Kadar Fatura Düzenlenmesi Gerekmekte Olup İşin Zamanında Veya Anlaşmaya Uygun Yapılmaması Nedeniyle Uygulanan Cezalar Ve Bu Cezaların Kısmen Veya Tamamen İade Edilmesi Halinde Bu Miktarların Düzenlenen Bu Faturalardan Düşül

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

TARİH : 25.12.l996
SAYI : B.07.0.GEL.0.29/2921-229-99/61932
KONU : Faturada yer alacak tutar hk.

……………………………..

İLGİ:29.11.1996 gün ve 96/312-006 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiş olup, gerekli açıklamalar aşağıda

yapılmıştır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, müşterinin borçlandığı miktar kadar fatura düzenlenmesi gerekmektedir

Bu itibarla, İller Bankası Genel Müdürlüğüne karşı üstlendiğiniz işlerde borçlanılan miktar kadar fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, işin zamanında veya anlaşmaya uygun yapılmaması nedeniyle uygulanan cezalar ve bu cezaların kısmen veya tamamen iade edilmesi halinde bu miktarların düzenlenen bu faturalardan düşülmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Müşterinin Borçlandığı Miktar Kadar Fatura Düzenlenmesi Gerekmekte Olup İşin Zamanında Veya Anlaşmaya Uygun Yapılmaması Nedeniyle Uygulanan Cezalar Ve Bu Cezaların Kısmen Veya Tamamen İade Edilmesi Halinde Bu Miktarların Düzenlenen Bu Faturalardan Düşül

25.12.1996

B.07.0.GEL.0.29/2921-229-99/61932

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Müşterinin Borçlandığı Miktar Kadar Fatura Düzenlenmesi Gerekmekte Olup İşin Zamanında Veya Anlaşmaya Uygun Yapılmaması Nedeniyle Uygulanan Cezalar Ve Bu Cezaların Kısmen Veya Tamamen İade Edilmesi Halinde Bu Miktarların Düzenlenen Bu Faturalardan Düşül
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu