Şirket Şeklinde Teşkilatlanan Tabiplerin Ökc Kullanma Talebi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Şirket Şeklinde Teşkilatlanan Tabiplerin Ökc Kullanma Talebi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-195.01-2754

10/09/2012

Konu

:

Şirket şeklinde teşkilatlanan tabiplerin ÖKC kullanma talebi.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, iki diş doktoru olarak limitet şirket şeklinde teşkilatlanan bir Kurum olduğunuzu, 3100 sayılı Kanunun 43 Seri No’lu Genel Tebliğine göre ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunuz bulunmadığı halde tedavi ücreti karşılığı olarak ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlemek istediğinizi belirterek, Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz.

            Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında “Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.” hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında,” Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti, Maliye Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz.” denilmektedir.

            Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak 43 Seri No’ lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinin 1 inci bölümünde ” Şirket veya ortaklık şeklinde teşkilatlanan Tabipler (Diş, Kulak, Burun, Boğaz ve Göz Doktoru gibi) Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla” ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmışlardır.

            Bu itibarla, ortaklarının tamamı tabiplerden oluşan Kurumunuzun, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamakla beraber, Vergi Usul Kanununa göre fatura kullanma mecburiyeti olmayan tedavi ücretlerinin belgelendirilmesinde isteğe bağlı olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmanız mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Şirket Şeklinde Teşkilatlanan Tabiplerin Ökc Kullanma Talebi Hk.

10.09.2012

B.07.1.GİB.4.34.19.02-195.01-2754

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Şirket Şeklinde Teşkilatlanan Tabiplerin Ökc Kullanma Talebi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu