Bantlı Konveyör Ve Taşınabilir Helezonlu

Bantlı Konveyör Ve Taşınabilir Helezonlukonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bantlı Konveyör Ve Taşınabilir Helezonlu

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

37009108-130[28. Md.-2013-96]-16990

28/09/2015

Konu

:

Bantlı konveyör ve taşınabilir helezonlu konveyörü   teslimlerinde uygulanacak KDV oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketiniz tarafından üretilen “hububat helezonu” (taşınabilir helezonlu konveyör)  ve “konveyör bant” (bantlı konveyör) teslimlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranları hakkında bilgi istenilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Sözü edilen BKK eki II sayılı listenin B bölümünde yer alan 28 inci sıra ile 29 uncu sırada Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ ndeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) No.ları itibariyle bazı eşyalar sayılmıştır.

Buna göre, bahis konusu sıralarda sayılan eşyalar arasında yer almadığından, taşınabilir helezonlu konveyörün (hububat helezonu) ithal veya tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 18/12/2014 tarihli dilekçenizde, konveyör bantın (bantlı konveyör) GTİP No’sunun Firmanızca tespit ettirilemediği belirtilmiştir. Bu sebeple, sözü edilen eşyanın da KDV oranlarının sayma usulüyle tespit edildiği (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, genel oranda (% 18) KDV’ ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bantlı Konveyör Ve Taşınabilir Helezonlu

28.09.2015

B.07.1.GİB.4.42.16.02-130[28. Md.-2013-96]-16990

Son Yorumlananlar
Top
Menu