Hurda Metal Talaşlarının İmalatçı Firmalardan Satın Alıp Konteynırlara Tartılmadan Doldurulması Ve Bu Konteynırların Satın Alan Şirkete Ait Araçlarla Taşınması Halinde Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği, Firma Bilgileri Bölümüne Satıcı Firmanın Bkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Hurda Metal Talaşlarının İmalatçı Firmalardan Satın Alıp Konteynırlara Tartılmadan Doldurulması Ve Bu Konteynırların Satın Alan Şirkete Ait Araçlarla Taşınması Halinde Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği, Firma Bilgileri Bölümüne Satıcı Firmanın B 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü (Usul Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.17.02-VUK-2-71

06/09/2011

Konu

:

Sevk İrsaliyesi Hk.

             İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, firmanızın hurda ve metallerin geri dönüşümü faaliyetinden dolayı …Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğu, hurda metal talaşlarının imalatçı firmalardan satın alıp konteynırlara tartılmadan doldurulduğunu, bu konteynırların kendinize ait araçlarla firmanıza getirildiğini belirterek bu hurda talaş metallerin taşınması için sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği, firma bilgileri bölümüne karşı firmanın bilgilerinin yazılıp yazılmayacağı ve hurda metal talaşların ağırlığı belli olmadığından ölçü olarak “bir konteynır muhtelif talaş” yazılıp yazılmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinde, malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulmasının şart olduğu,

            Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanmasının gerektiği, bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmünün uygulanacağı, irsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiğinin ayrıca belirtileceği, nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, sevk irsaliyelerinde;

       1. Düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası,

       2. Düzenleyenin adı, varsa  ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

       3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası,

       4. Malın veya işin nevi, miktarına ait bilgilerin

bulunması gerekmektedir.

            Bu itibarla, dilekçenizde bahsi geçen hurda metal alımı ve külçe metal imalatı faaliyetlerinin ticari birer faaliyet olduğu aşikar olup, ticari mal hareketlerinin tevsikinde aranılan bir belge olan sevk irsaliyesinin söz konusu metallerin taşınması sırasında düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca sevk irsaliyesinin, irsaliyede bulunması gereken mezkur bilgileri içerecek şekilde düzenlenmesi ve mal sevkiyatında malın miktarının kg veya adet olarak ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. Ancak, malın ağırlığının kg cinsinden tespitinin mümkün olmaması halinde, yol denetimlerinde malı doğru olarak tespitini engellemeyecek şekilde “bir konteyner talaş” gibi ibarelerle sevk irsaliyesi düzenlenmesi mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hurda Metal Talaşlarının İmalatçı Firmalardan Satın Alıp Konteynırlara Tartılmadan Doldurulması Ve Bu Konteynırların Satın Alan Şirkete Ait Araçlarla Taşınması Halinde Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği, Firma Bilgileri Bölümüne Satıcı Firmanın B

06.09.2011

B.07.1.GİB.4.42.17.02-VUK-2-71

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Hurda Metal Talaşlarının İmalatçı Firmalardan Satın Alıp Konteynırlara Tartılmadan Doldurulması Ve Bu Konteynırların Satın Alan Şirkete Ait Araçlarla Taşınması Halinde Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği, Firma Bilgileri Bölümüne Satıcı Firmanın B
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu