Mücbir Sebep Uygulamasının, İlanihaye (sonsuza Kadar) Devamlılık Gösteren Hallerde Değil, Geçici Bir Süre İçin Ortaya Çıkan Hallerde Uygulanması Söz Konusu Olmaktadır.

T.C
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 07.03.l997
SAYI : B.07.0.GEL.0.28/28l0-l3-7l0/09254
KONU : Mücbir sebep uygulamasının,
ilanihaye (sonsuza kadar) devamlılık
gösteren hallerde değil,
geçici bir süre için ortaya çıkan hallerde
uygulanmasının gerekeceği hk.

………………… VALİLİĞİ
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: a) ………………… tarih ve …………………sayılı yazımız.
b) ………………… tarih ve ………………… sayılı yazınız.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İliniz Kdz.Ereğli Vergi Dairesi mükelleflerínden …………… hakkında alınan ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun l3.maddesinde “Mücbir sebepler:

1.Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;

2.Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler ;

3.Kişinin iradesi dışında vukua gelen gaybubetler;

4.Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması,

gibi hallerdir.”hükmü yer almaktadır.

Vergi Usul Kanununun bu maddesinde yer alan hükmün uygulanması, ilanihaye (sonsuza kadar)devamlılık gösteren hallerde değil geçici bir süre için ortaya çıkan hallerde söz konusu olmaktadır.

Bu nedenle, adı geçen mükellefe gerekli duyurunun yapılması ile rahatsızlığını belirleyen raporun ibrazının istenilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Mücbir Sebep Uygulamasının, İlanihaye (sonsuza Kadar) Devamlılık Gösteren Hallerde Değil, Geçici Bir Süre İçin Ortaya Çıkan Hallerde Uygulanması Söz Konusu Olmaktadır.

07.03.1997

B.07.0.GEL.0.28/28l0-l3-7l0/09254

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Mücbir Sebep Uygulamasının, İlanihaye (sonsuza Kadar) Devamlılık Gösteren Hallerde Değil, Geçici Bir Süre İçin Ortaya Çıkan Hallerde Uygulanması Söz Konusu Olmaktadır.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu