Dip Koçanlı Yolcu Taşıma Biletlerinin Dip Koçanlarının 5 Yıl Süre İle Saklanması Ve İstenildiğinde İbraz Edilmesi Mecburidir.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Dip Koçanlı Yolcu Taşıma Biletlerinin Dip Koçanlarının 5 Yıl Süre İle Saklanması Ve İstenildiğinde İbraz Edilmesi Mecburidir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 26.05.1997
SAYI : B.07.0.GEL..29/2925-233-637/21590
KONU : Dip koçanlı yolcu taşıma biletlerinin dip
koçanlarının 5 yıl süre ile saklanmasının ve istenildiğinde
ibraz edilmesinin gerektiği hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

………………… VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Denetim Koordinasyon ve Usul Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ:………………… gün ve ………………… sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve eki ….. Anonim Şirketi’nin 17.2.1997 günlü dilekçesinin incelenmesinden, anlaşmalı matbaalara bastırılmış sabit fiyatlı dip koçanlı yolcu taşıma biletlerinin dip koçanlarının beş yıl süre ile saklanmasının zor olması nedeniyle, SEKA’ya gönderilip gõnderilemeyeceği hususunda görüş istenildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 253 üncü maddesinde; “Bu Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlıyarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, mükellefler tutacakları defter ve belgeleri ilgili bulundukları takvim yılını takibeden takvim yılından başlıyarak beş yıl muhafaza edeceklerdir.

Bu itibarla, adı geçen firmanın dip koçanlı yolcu taşıma biletlerinin dip koçanlarını beş yıl süre ile muhafaza etme ve istenildiğinde ibraz etme mecburiyeti bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Dip Koçanlı Yolcu Taşıma Biletlerinin Dip Koçanlarının 5 Yıl Süre İle Saklanması Ve İstenildiğinde İbraz Edilmesi Mecburidir.

26.05.1997

B.07.0.GEL..29/2925-233-637/21590

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Dip Koçanlı Yolcu Taşıma Biletlerinin Dip Koçanlarının 5 Yıl Süre İle Saklanması Ve İstenildiğinde İbraz Edilmesi Mecburidir.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu